top of page

BIM DANIŞMANLIĞI

BIM NEDİR VE BIM'in PROJELERDEKİ ÖNEMİ 

BIM, İnşaat Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling) kavramının kısaltmasıdır ve yapıların tasarım aşamasından inşasına, inşasından işletilmesine kadar olan süreçlerde kullanılan dijital bir yaklaşımı ifade eder. BIM, bir yapının tüm bileşenlerini, özelliklerini ve ilişkilerini 3D modellemelerle bir araya getirerek çok daha kapsamlı bir veri tabanı oluşturur. Bu veri tabanı, bir binanın yaşam döngüsünün her aşamasında kullanılabilir. BIM, inşaat sektöründe tasarım, işbirliği, iletişim ve veri paylaşımını geliştirmek amacıyla kullanılır.
 

BIM'in önemi şu şekilde özetlenebilir:
1. Verimlilik Artışı: BIM, tasarım ve inşaat süreçlerini daha verimli hale getirir. Tüm paydaşlar (mimarlar, mühendisler, müteahhitler, tedarikçiler) aynı verilere erişebilir, böylece iletişim daha hızlı ve doğru olur. Bu da projenin zamanında ve bütçesinde kalmasına yardımcı olur.
2. Hata Azaltma: BIM, tasarım aşamasında potansiyel hataları önceden tespit etmeye yardımcı olur. Bu sayede maliyetli düzeltmeler ve değişiklikler azaltılır.
3. Tasarım İyileştirmesi: 3D modellemeler, tasarımın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Bu, tasarımcılara ve müşterilere daha iyi kararlar verme imkanı sunar.
4. Daha İyi Proje Yönetimi: BIM, proje yönetimini daha etkili hale getirir. Proje ilerlemesini izlemek, kaynakları yönetmek ve tedarik zincirini optimize etmek için kullanılabilir.
5. Bakım ve İşletme İyileştirmesi: Bir bina tamamlandığında, BIM verileri, bakım ve işletme süreçlerini kolaylaştırır. Bakım gereksinimleri, malzeme tedarikleri ve diğer önemli bilgiler bu veri tabanında bulunabilir.
6. Sürdürülebilirlik: BIM, enerji verimliliği, malzeme kullanımı ve çevresel etkiler gibi sürdürülebilirlik faktörlerini daha iyi değerlendirmek için kullanılabilir.
7. İşbirliği Kolaylığı: BIM, farklı paydaşlar arasında daha iyi işbirliği sağlar. Herkes aynı verilere ve güncel bilgilere erişebilir, böylece iletişim sorunları minimize edilir.

 

Sonuç olarak, BIM, inşaat sektöründe büyük bir devrim yaratmış ve daha verimli, daha düşük maliyetli ve daha sürdürülebilir projelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu nedenle, inşaat ve gayrimenkul endüstrisinde BIM'in önemi giderek artmaktadır.
 

BIM DANIŞMANLIĞI

BIM Danışmanlığının görevleri, projenin farklı aşamalarında farklılık gösterebilir. Almina Mühendislik olarak BIM Danışmanlığı kapsamında;
1. BIM Uygulama Stratejisi Geliştirme: Müşterinin veya proje ekibinin ihtiyaçlarına göre BIM stratejilerini belirlemek ve geliştirmek. Projenin hedeflerini ve ihtiyaçlarını analiz ederek uygun BIM stratejilerini geliştirmek.
2. Ekip Eğitimi: BIM kullanımını anlayan ve uygulayabilen bir ekip oluşturmak önemlidir. Almina Mühendislik, gerektiğinde proje ekibine BIM konusunda eğitim verir ve teknik destek sağlar.
3. BIM Standartlarını Uygulama: Projede kullanılacak BIM standartlarını belirler ve bu standartların uygulanmasını sağlar. Bu standartlar, modelleme, dosya biçimi, işbirliği ve diğer BIM süreçlerini kapsayabilir.
4. BIM Yazılımı ve Araç Seçimi: Proje için en uygun BIM yazılımını seçmek ve gerektiğinde bu yazılımı yapılandırmak. Ayrıca, ilgili BIM araçlarını seçmek ve yönetmek.
5. Modelleme ve Entegrasyon: Almina Mühendislik, projenin farklı disiplinlerinin (mimarlık, mühendislik, inşaat) modellerini oluşturmayı ve bu modelleri entegre etmeyi yönetir. Bu, çeşitli paydaşlar arasında veri paylaşımını ve işbirliğini kolaylaştırır.
6. Kalite Kontrol: BIM modellerinin ve verilerinin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak. Bu da, projenin daha düzgün bir şekilde ilerlemesine ve hataların önlenmesine yardımcı olur ve projenin istenilen standartlarda ilerlemesini sağlar.
7. İşbirliği ve Koordinasyon: BIM, farklı disiplinlerden gelen ekip üyelerinin işbirliği yapmasını kolaylaştırır. Almina Mühendislik, farklı proje paydaşları arasında daha iyi işbirliği ve iletişim sağlamak için BIM'i kullanmayı teşvik eder.
8. Veri Analizi ve Raporlama: Proje verilerini analiz ederek karar alma süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca proje ilerlemesini ve performansını raporlar.
9. Çakışma Tespiti ve Analizi: BIM modellemesini kullanarak çakışmaları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak. Bu, projenin tasarım aşamasında hataları azaltabilir ve maliyetleri düşürebilir.

Siyah Arka Plan
ALMINA LOGO yazılı beyaz (saydam).png

Kızılırmak Mah. 1443.Cadde 1071 Usta Plaza No:25B/8 Çankaya/ANKARA

+90 533 220 09 25

bottom of page